Dasar Perumahan Mampu Milik

Kerajaan Negeri mensasarkan pembinaan rumah mampu milik sebanyak 5000 unit dalam tempoh 5 tahun (2013-2018) melalui 3 kaedah;

i. Kerajaan bina sendiri di atas tanah milik kerajaan,
ii. Usahasama agensi kerajaan/ swasta di atas tanah kerajaan/ agensi kerajaan, dan
iii. Projek swasta di atas tanah milik swasta.

Dasar Perumahan Mampu Milik Negeri Kelantan yang digubal mensyaratkan bagi projek perumahan 250 unit ke atas untuk membina sekurang-kurangnya 30% rumah mampu milik.

(Visited 13 times, 1 visits today)

Add Comment