Penggulungan Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Insan, Pendidikan dan Pengajian Tinggi

YB Dato’ Dr Fadzli bin Dato’ Hj Hassan menjawab persoalan mengenai:

1. Segera menaikkan taraf Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) di Kelantan kepada Kolej Universiti.
2. Yayasan Islam Kelantan (YIK) dicadangkan agar menyemak dan mencetak semula buku- buku teks agar lebih menarik dan mudah dibaca dan difahami.
3. Sekolah rendah Islam diwujudkan di setiap daerah Negeri Kelantan.
4. Kerajaan negeri dicadangkan meneroka tempat- tempat baru bagi pelajar Kelantan untuk menyambung pelajaran.
5. Usahasama antara KIAS dengan universiti Madinah mengadakan kursus universiti tersebut di KIAS.
6. Dicadangkan diwujudkan pusat bahasa secara khusus.
7. Memajukan penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggeris di kalangan pelajar- pelajar di kalangan sekolah menengah agama dan sekolah menengah biasa di Kelantan.
8. Maahad Sains Tok Guru (MSTG).

(Visited 1 times, 1 visits today)

Add Comment