Bayaran Elaun/Bantuan Hari Raya Kepada Semua Penghulu, Pegawai Halaqat, Penyelaras Pembangunan Armalah DUN, Penyelaras Pembangunan Orang Kurang Upaya (OKU), Penyelaras ICT Dun Negeri Serta Guru Al-Quran Dan Fardhu Ain

KENYATAAN MEDIA MENTERI BESAR KELANTAN

BAYARAN ELAUN/BANTUAN HARI RAYA KEPADA SEMUA PENGHULU, PEGAWAI HALAQAT, PENYELARAS PEMBANGUNAN ARMALAH DUN, PENYELARAS PEMBANGUNAN ORANG KURANG UPAYA (OKU), PENYELARAS ICT DUN NEGERI SERTA GURU AL-QURAN DAN FARDHU AIN

Sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri 2019/1440, Majlis Mesyuarat Kerajaan telah membuat keputusan bersetuju untuk memberikan elaun (bantuan hari raya) berjumlah RM250 kepada semua penghulu, pegawai halaqat, penyelaras pembangunan armalah DUN, penyelaras pembangunan orang kurang upaya (OKU), penyelaras ICT dun negeri serta guru al-quran dan fardhu ain.

Elaun khas ataupun bantuan hari raya ini akan disalurkan kepada semua yang berkenaan sebelum sambutan Hari Raya Adilfitri tahun ini.

USTAZ DATO’ HAJI AHMAD BIN YAKOB
(Dato’ Bentara Kanan)
Menteri Besar Kelantan
22 Ramadhan 1440H/27 Mei 2019M

Sumber: https://www.facebook.com/DatoAhmadYakob/posts/1028713557318761

(Visited 1 times, 1 visits today)

Add Comment