Diskaun 90% denda tanah

Belanjawan 2017.

Diskaun 90% kepada seluruh rakyat Kelantan yang membuat;

i. Bayaran denda berkaitan premium tanah;
ii. Bayaran denda lewat bayar cukai tanah, dan;
iii. Lain-lain bayaran denda yang melibatkan tanah dan pembangunan tanah.

Diskaun sah bermula 1 November sehingga 31 Disember 2016.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Add Comment