Kadar kemiskinan di Kelantan turun

Kelantan berjaya mengurangi kadar kemiskinan.

2014 – 15,363 Miskin (0.9%)
3,414 Miskin Tegar (0.2%)

Sehingga 24.10.2016 – 2,467 Miskin Tegar (0.17%)

Alhamdulillah, berkat kerjasama semua pihak iaitu Kerajaan Negeri dan Persekutuan, Agensi dan GLC’s telah berjaya memainkan peranan yang serius dan komited dalam usaha mengurangi kemiskinan dalam negeri.

Pelbagai program dan produk bantuan kebajikan telah diperkenalkan Kerajaan Negeri sejak dari tahun 1990 sehingga kini banyak membantu meningkatkan taraf sosio-ekonomi dan kendiri golongan miskin bagi membolehkan mereka keluar dari kepompong kemiskinan.

(Visited 3 times, 1 visits today)

Add Comment