Penggulungan Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga, Kebajikan dan Kesejahteraan Rakyat

YB Puan Hajjah Mumtaz bt Md Nawi menjawab persoalan mengenai:

1. Pengurusan di pusat- pusat pemindahan banjir.
2. Cadangan menaikkan gaji minima untuk pegawai kontrak dan berelaun.
3. Kejayaan anak- anak OKU.
4. Jumlah orang yang bekerja melibatkan OKU.
5. Cadangan diberikan peluang pekerjaan, perniagaan dan kebajikan untuk OKU di Kelantan.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Add Comment